Giới thiệu

           

Tiền thân của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Đà Lạt là trường Groupe Scolaire de Dalat được thành lập năm 1930 với 3 lớp làm bằng gỗ đơn sơ. Hiện nay, trường nằm tại số 2 Nam Kì Khởi Nghĩa - là khu trung tâm của Thành phố Đà Lạt. Qua 81 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 25 lớp học 2 buổi/ ngày với 25 phòng học, 9 phòng chức năng và 2 phòng bộ môn. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên gồm 50 người đạt chuẩn đào tạo trong đó có 82% trên chuẩn và 950 học sinh thuộc địa bàn phường 1 - Thành phố Đà Lạt.Hoạt động D-H mới

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THAM GIA OLYMPIC ANH VĂN (IOE VÀ OSE) TRÊN INTERNET - NĂM HỌC: 2016-2017

1. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy và học.

2. Tăng cường hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Anh cho học sinh.
3. Tạo điều kiện cho…


Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực - Năm học 2015-2016

Nhấn vào đường dẫn sau để xem “ Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực”  Năm học 2015-2016:

http://www.mediafire.com/download/lwqq74qc5ucgvon/THONG+KE+TIET+DAY+TOT+VA+SO+TIET++UDCNTT+2015-2016.xls


Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực - Năm học 2014-2015

Nhấn vào đường dẫn sau để xem “ Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực” Năm học 2014-2015:

http://www.mediafire.com/download/ondtb0c2came588/THONG+KE+TIET+DAY+TOT+VA+SO+TIET++UDCNTT+2014-2015.xls


Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực Năm học 2012-2013

Nhấn vào đường dẫn sau để xem “ Thống kê tiết dạy tốt, tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học tích cực” Năm học 2012-2013:

http://www.mediafire.com/download/whgf17aaub429oc/THONG+KE+TIET+DAY+TOT+VA+SO+TIET++UDCNTT+2012-2013.xls
Hình ảnh trường học