Giới thiệu

           

Tiền thân của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Đà Lạt là trường Groupe Scolaire de Dalat được thành lập năm 1930 với 3 lớp làm bằng gỗ đơn sơ. Hiện nay, trường nằm tại số 2 Nam Kì Khởi Nghĩa - là khu trung tâm của Thành phố Đà Lạt. Qua 81 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 25 lớp học 2 buổi/ ngày với 25 phòng học, 9 phòng chức năng và 2 phòng bộ môn. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên gồm 50 người đạt chuẩn đào tạo trong đó có 82% trên chuẩn và 950 học sinh thuộc địa bàn phường 1 - Thành phố Đà Lạt.Hoạt động D-H mới

THỰC ĐƠN Tuần 8 từ ngày 17/10/2016 đến ngày 21/10/2016

Từ thứ hai 17.10.2016 đến thứ sáu 21.10.2016 học sinh bán trú ăn tại trường theo thực đơn sau:


THỰC ĐƠN Tuần 7 từ ngày 10/10/2016 đến ngày 14/10/2016

Từ thứ hai 10.10.2016 đến thứ sáu 14.10.2016 học sinh bán trú ăn tại trường theo thực đơn sau:


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC HAI BUỔI/ NGÀY VÀ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2016 – 2017

- Giáo dục học sinh thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng: Học đi đôi với hành, có kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016- 2017

Xây dựng các mối quan hệ xã hội cho học sinh với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức cho học sinh gặp mặt…


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016 – 2017 là năm học tiếp tục triển khai  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dựa vào những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2015 – 2016, trên cơ sở…
Hình ảnh trường học