Hình ảnh trường học

Số người trực tuyến
  • Đang truy cập: 1
  • Lượt truy cập: 414452
Giới thiệu

           

Tiền thân của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Đà Lạt là trường Groupe Scolaire de Dalat được thành lập năm 1930 với 3 lớp làm bằng gỗ đơn sơ. Hiện nay, trường nằm tại số 2 Nam Kì Khởi Nghĩa - là khu trung tâm của Thành phố Đà Lạt. Qua 81 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 25 lớp học 2 buổi/ ngày với 25 phòng học, 9 phòng chức năng và 2 phòng bộ môn. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên gồm 50 người đạt chuẩn đào tạo trong đó có 82% trên chuẩn và 950 học sinh thuộc địa bàn phường 1 - Thành phố Đà Lạt.Hoạt động D-H mới

Lịch mở các vòng thi VIOLYMPIC năm học 2015-2016

Từ ngày 5 tháng 9 năm 2015 đến ngày 17 tháng 12 năm 2015 học sinh thi tự do từ vòng 1 đến vòng 9.

Từ ngày 21 tháng 12 năm 2015…


KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

          Năm học 2014-2015, năm học tiếp tục thực hiện 5 năm 2011-2015 thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam; năm học diễn ra nhiều sự kiện quan…


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2014- 2015

      Hội đồng tr­ường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số

      Nghị quyết hội đồng thông qua…


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015

Dựa vào những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2013 – 2014, trên cơ sở phát huy tính năng động sáng tạo của các tổ chức & thành viên trong hội đồng…


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014-2015

Bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý các kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực…
Hình ảnh trường học